Съобщаване на нежелана реакция към лекарствен продукт или медицинско изделие.

Информацията, която ще ни предоставите, е изключително важна за откриване на непознати нежелани реакции към лекарствен продукт или медицинско изделие, разрешени за употреба в България и ЕС, и дистрибутирани от Натурпродукт ООД.

Препоръчваме Ви да направите Вашето съобщение като използвате създадената за Ваше улеснение онлайн форма за съобщаване като попълните колкото се може по-пълно формуляра.

Вие сте:

Медицински специалист » Немедицинско лице »