Съобщаване на нежелана лекарствена реакция

Информацията, която ще ни предоставите, е изключително важна за откриване на непознати нежелани реакции към лекарствените продукти, разрешени за употреба на територията на Р. България.

Препоръчваме Ви да направите Вашето съобщение като използвате създадената за Ваше улеснение онлайн форма за съобщаване на нежелани лекарствени реакции, свързани с лекарствени продукти дистрибутирани от фирма Натурпродукт ООД.

Вие сте:

Медицински специалист » Немедицинско лице »