Начало

Формуляр за съобщаване на нежелани реакции към лекарствен продукт (НЛР) или медицинско изделие от немедицински лица

Уважаеми пациенти,

За Ваше улеснение и според изискванията на Eвропейското законодателство, Натурпродукт ООД предоставя онлайн форма за попълване и изпращане на съобщения за подозирани нежелани реакции както към лекарствени продукти, така и към медицински изделия.

Въпреки предоставената нова възможност за директно съобщаване на подозирани нежелани реакции от немедицински лица, когато това е възможно, ние препоръчваме да се обърнете първо към медицински специалист, за да споделите с него Вашите подозрения и оплаквания.

Понякога информацията за медицинските специалисти съдържа заключения, които пациент без медицинско образование може да не разбере или да възприеме погрешно. Случва се развитието на основното заболяване, съпътстващите болести, взаимодействието между употребяваните лекарства или начална фаза на друго заболяване да са по-вероятна причина за реакцията, която наблюдавате. Ето защо, Ви съветваме когато имате колебания, да потвърждавате верността на Вашите съмнения или отговори на въпроси, касаещи лечението и/или използвания продукт (лекарствен продукт / медицинско изделие) с медицински специалист, най-често лекар или фармацевт.

Когато съобщавате нежелана реакция, трябва да имате предвид, че за да бъде съобщението валидно, т.е. за да се приеме, че съдържа минималната необходима информация за последваща обработка, то трябва да съдържа съобщител, с данни за контакт; пациент, обозначен с поне едно от следните данни: инициали или пол или възраст/тегло/ височина; наименование на лекарствения продукт, заподозрян за наблюдаваната нежелана реакция и описание на нежеланата реакция.

Уверяваме Ви, че личните данни на съобщителя/пациента се третират в съответствие със Закона за защита на личните данни. С попълването на Формуляра Вие давате Вашето изрично съгласие за използване на данните за целите на събирането им.

Моля, обърнете внимание, че някои полета, маркирани със звездичка (*), изискват задължително попълване, за да бъде прието съобщението Ви за валидно. Въпреки това ние Ви молим да попълните колкото е възможно повече данни, защото това е важно за оценката на съобщението Ви.

Данни за съобщителя
Данни за пациента
Подозиран продукт *
Нежелана лекарствена реакция (НЛР)

Допускате ли, че наблюдаваната нежелана лекарствена реакция е възникнала в резултат на неумишлена грешка при предписването, отпускането в аптеката, приготвянето или приложението на лекарствения продукт и ако е така, моля, обяснете